Taxatie Bedrijven

Er zijn vele redenen om een bedrijfsobject te taxeren. Duidelijk is dat u inzicht wilt verkrijgen in de waarde van het betreffende object. Wij werken volgens de hoogte wereldwijde technische en ethische standaards vastgelegd in onder meer het Redbook van de RICS.

Wij zijn landelijk in te schakelen voor uitgebreide bedrijfstaxatierapportages ten behoeve van onder meer:

aan- en verkoopbeslissingen
aan- en verhuurbesluiten
International Financial Reporting Standards (IFRS)
financiering onder hypothecair verband
projectontwikkeling
ROZ/IPD vastgoedindex t.b.v. vastgoedbeleggingen
arbitrage zoals huurgeschillen
contra-expertise